دستگاه تولید کلوچه

دستگاه تک نازله تک رنگ

دستگاه تک نازله دو رنگ

توضیحات محصول :

-دستگاه تک نازله تک رنگ
۱-نواری
۲-مکانیکی و پی ال سی
۳-اینورتردار جهت تنظیم بخش های مختلف دستگاه
۴- توانایی تولید تا ۳۰۰ عدد کلوچه در ساعت
۵- قابلیت اضافه کردن مهرزن بادی و کاتر
۶- قابلیت افزودن مخزن سوم جهت کلوچه دو رنگ
۷- قابلیت افزودن سیستم هدایت محصول به سینی
۸- به صورت آرد پاش و دیافراگمی

[/cz_title]

-دستگاه تک نازله دو رنگ
۱-نواری
۲-مکانیکی و پی ال سی
۳-اینورتردار جهت تنظیم بخش های مختلف دستگاه
۴- توانایی تولید تا ۳۰۰ عدد کلوچه در ساعت
۵- قابلیت اضافه کردن مهرزن بادی و کاتر
۶- قابلیت افزودن سیستم هدایت محصول به سینی

[/cz_title]
-دستگاه سه نازله تک رنگ
۱-هدایت مستقیم محصول به سینی
۲-قابلیت تولید در اوزان مختلف
۳-اینورتر دار جهت تنظیم بخش های مختلف دستگاه
۴-دارای سیستم مهرزن با قابلیت تعویض قالب دلخواه
۵- نصب کنجد پاش

[/cz_title]
-دستگاه سه نازله دو رنگ
۱-قابلیت تولید کلوچه دو رنگ چتری
۲-هدایت مستقیم محصول به سینی
۳-قابلیت تولید در اوزان مختلف
۴-اینورتر دار جهت تنظیم بخش های مختلف دستگاه
۵-دارای سیستم مهرزن با قابلیت تعویض قالب دلخواه
۶- نصب کنجد پاش

[/cz_title]
-دستگاه ۴نازله تا ۱۲ نازل
۱-قابلیت تولید کلوچه دو رنگ چتری
۲-هدایت مستقیم محصول به سینی
۳-قابلیت تولید در اوزان مختلف
۴-اینورتر دار جهت تنظیم بخش های مختلف دستگاه
۵-دارای سیستم مهرزن با قابلیت تعویض قالب دلخواه
۶- نصب کنجد پاش

بدون دیدگاه

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

خانه ماشین آلاتتماس ارتباط با ما